بیضه نزول نکرده (Undescended testis)

بیضه نزول نکرده (Undescended testis)

بیضه نزول نکرده (Undescended testis): در تمامی جنین های پسر، قبل از تولد، بیضه ها در شکم وجود دارند. در اکثر پسران در ماه آخر حاملگی مادر، بیضه ها در محل اصلی خود قرار می گیرند...
هیپوسپادیاز ( Hypospadias ) یا ختنه مادرزادی

هیپوسپادیاز ( Hypospadias ) یا ختنه مادرزادی

هیپوسپادیاز به وجود سوراخ خروجی ادرار در محلی غیرطبیعی و پایین تر از محل اصلی گفته می شود. همراه این ناهنجاری که معمولا از بدو تولد تشخیص داده می شود، مشکلات دیگری چ...
تنگی محل اتصال لگنچه کلیه به میزنای (UPJO)

تنگی محل اتصال لگنچه کلیه به میزنای (UPJO)

تنگی محل اتصال لگنچه کلیه به میزنای (Ureteropelvic Junction Obstruction-UPJO)   ادرار ساخته شده توسط کلیه ها در محلی به نام لگنچه کلیه (Pelvis) جمع آوری شده و سپس وارد میزنای یا حالب (Ureter) م...
برگشت ادرار از مثانه به کلیه (Vesico Ureteral Reflux-VUR)

برگشت ادرار از مثانه به کلیه (Vesico Ureteral Reflux-VUR)

برگشت ادرار از مثانه به کلیه (Vesico Ureteral Reflux- VUR) در حالت عادی و در شخص سالم همواره در بین مثانه و کلیه دریچه ای یک طرفه وجود دارد که موجب جلوگیری از  بازگشت ادرار از مثا...
فتق کشاله ران و مایع اطراف بیضه در کودکان

فتق کشاله ران و مایع اطراف بیضه در کودکان

فتق کشاله ران و مایع اطراف بیضه در کودکان Inguinal hernia & Hydrocele   مقدمه: بیضه تمام پسران، در دوران جنینی در شکم و نزدیک کلیه ها قرار گرفته است، که در سه ماهه سوم و نزدیک تولد...
استحصال اسپرم (Sperm Retrieval)

استحصال اسپرم (Sperm Retrieval)

استحصال اسپرم (Sperm Retrieval): هرگاه بیمار مبتلا به ناباروری، با آزوسپرمی (Azoospermia) یا نبود اسپرم در مایع منی مراجعه نماید، این مسأله دو گروه علت عمده را به خود اختصاص می ده...
دریچه مجرای خلفی (Posterior Urethral Valve)

دریچه مجرای خلفی (Posterior Urethral Valve)

دریچه مجرای خلفی (PUV-Posterior Urethral Valve) طبعا هیچ موجودی را در عالم نگران تر از مادر نخواهید یافت. خصوصا اگر آن مادر حامل کودکی باشد که در بررسی های پزشکی احتمال یک ناهنجار...
ختنه و تنگی خروجی ادرار کودکان (Circumcision & Meatal Stenosis)

ختنه و تنگی خروجی ادرار کودکان (Circumcision & Meatal Stenosis)

تاریخچه ختنه: تاریخچه ختنه همراهی با تاریخ زندگی بشر دارد که موارد ثبت شده آن به ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد بر می‌گردد. همواره دیدگاه مذاهب، کشور ها و فرهنگ های مختلف نسب...
چرخش بیضه (Testicle Torsion)

چرخش بیضه (Testicle Torsion)

بیضه های انسان در سنین بلوغ تحت تاثیر هورمون مردانه (تستوسترون) به ناگاه شروع به رشد سریع می نمایند. از طرفی طناب بیضه که بیضه ها را به بدن وصل می کنند و خون رسانی و تخ...