بیضه نزول نکرده (Undescended testis)

بیضه نزول نکرده (Undescended testis)

بیضه نزول نکرده (Undescended testis): در تمامی جنین های پسر، قبل از تولد، بیضه ها در شکم وجود دارند. در اکثر پسران در ماه آخر حاملگی مادر، بیضه ها در محل اصلی خود قرار می گیرند...
هیپوسپادیاز ( Hypospadias ) یا ختنه مادرزادی

هیپوسپادیاز ( Hypospadias ) یا ختنه مادرزادی

هیپوسپادیاز به وجود سوراخ خروجی ادرار در محلی غیرطبیعی و پایین تر از محل اصلی گفته می شود. همراه این ناهنجاری که معمولا از بدو تولد تشخیص داده می شود، مشکلات دیگری چ...
استحصال اسپرم (Sperm Retrieval)

استحصال اسپرم (Sperm Retrieval)

استحصال اسپرم (Sperm Retrieval): هرگاه بیمار مبتلا به ناباروری، با آزوسپرمی (Azoospermia) یا نبود اسپرم در مایع منی مراجعه نماید، این مسأله دو گروه علت عمده را به خود اختصاص می ده...
جراحی واریکوسل یا واریس بیضه به روش میکروسکوپی

جراحی واریکوسل یا واریس بیضه به روش میکروسکوپی

شایع ترین علت ناباروری در مردان واریکوسل است. واریکوسل سیاهرگ های گشاد شده در اطراف بیضه هستند که با گرم کردن بیضه منجر به کاهش اسپرم سازی می شوند. روش های متنوع جرا...
ناباروری مردان (Male Infertility)

ناباروری مردان (Male Infertility)

ساختار باروری (Genital Anatomy) بیضه ها (Testis): بیضه ها یک جفت ساختمان موجود در سیستم باروری مردان است که عملکرد دوگانه ای دارد. اول تولید اسپرم، یعنی همان سلول با نصف ژنوم ان...
جراحی میکروسکوپی پیشرفته در درمان ناباروری مردان

جراحی میکروسکوپی پیشرفته در درمان ناباروری مردان

جراحی هایی که به صورت میکروسکوپی توسط دکتر عباس حسن پور انجام می پذیرد بدین شرح است: Microscopic Varicocelectomy  Microscopic Vasovasostomy  Microscopic Vasoepididymostomy اعمال جراحی روز دنیا جهت استحص...